Referenties

Alle informatie
Op deze site vind je alle informatie over onze referenties. Download de brochure en het inschrijfformulier als pdf.

 

Putten uit de grootste bron...
Reviresce heeft geholpen bij het (terug)vinden van mijn richting, innerlijke rust gebracht en geleerd om écht contact te maken met mezelf en met de ander. Mijn dankbaarheid voor Nelke, Gerard en Hans voor hun bezielende begeleiding is onbeschrijfelijk. De kracht waarmee de vertaalslag van groei of blokkades wordt gemaakt naar de praktijk is zo sterk dat ik in mijn verdere loopbaan en leven kan putten uit de grootste bron die bestaat, de kern van mijzelf.

 

Ali Öztoprak
Business Performance
Finance & Risk Eureko | Group Strategy & Performance
Achmea

 

De beste investering
De opleiding bij Reviresce is zowel persoonlijk als bedijfsmatig de beste investering van het jaar geweest. Reviresce laat je leiderschap tot in je haarvaten ontwikkelen en dat heeft zeker ook zakelijk tot zeer positieve resultaten geleid, die overigens weer- wind- en crisisbestendig blijken. Een ware verrijking waarmee ik nog dagelijks het beste uit mezelf en de mensen om me heen kan halen. Een absolute aanrader voor leiders die het heft in handen willen nemen!

Liesbeth de Vries

 

Leren door te ervaren
Reviresce is leren door te ervaren, jezelf en anderen met open vizier in de ogen kijken om vervolgens er zelf voor te kiezen door de deur te stappen. Leiderschap begint bij jezelf in alles wat je beweegt en daarmee heeft Reviresce een cruciale bijdrage geleverd aan het vinden van mijn plek. Mooi, pijnlijk, en vol warmte; onmisbaar voor iedereen die zichzelf en anderen serieus neemt.

Erik Haks
Topaz Solutions

 

Wat heeft Reviresce betekend voor mijn vakmatige en persoonlijke ontwikkeling:
Reviresce heeft mij met 2 benen op de grond gezet. Heb een grote stap gemaakt in het maken van contact en heb daarnaast geleerd onderscheid te maken in hetgeen van mij is en wat van een ander.
Verder meer afstand genomen van mijn "reddersrol" en de hulpverlening meer afhankelijk gemaakt van een hulpvraag.Ook geleerd hoe om te gaan met de posities van waaruit je contacten en relaties kunt observeren en analyseren, maar ook hoe te kijken naar mijn eigen gedragingen en emoties. Binnen mijn werk heb ik daarmee meer afstand kunnen creëren naar mijn personeel en ben ik beter in staat vrij te blijven van gevoelens en emoties van mensen die daar zelf iets in te doen hebben. Heb verder veel onverwerkte emoties in kunnen brengen in de cursus waar zeer respectvol aandacht aan is besteed en mij heel goede inzichten heeft gegeven.
Heb Reviresce als een geweldige opleiding ervaren en als mijlpaal binnen mijn eigen ontwikkelingsproces.

 

Peter Benedick
Directeur/eigenaar
Bedrijf : BackupNed BV

 

Reviresce is een schitterende opleiding tot professioneel coach. 
De opleiding geeft een goede basis aan theorie en is name doorspekt met praktijkoefeningen en intervisie. Het heeft mij geholpen om in de professionele begeleiding van mijn eigen coachingscliënten een grote stap te zetten. De kracht van de opleiding zit in het bewustzijn dat alles aan gedrag e.d. in het hier en nu een gevolg is van alles wat je hebt meegemaakt in je leven. Met name door in je waarneming alert te zijn van de vele receptoren die je hebt en deze bewust in te zetten, verruim en verdiep je je coaching enorm!
Door veel alerter en bewuster te coaching, bemerk ik vaak dat ik in mijn eigen coachingsadviezen tegelijkertijd mijzelf van adviezen voorzie op mijn eigen thematiek.
Knap hoe dat door zo'n opleiding naar voren komt, maar dan kan ook niet anders met zulke professionele trainers.

Albert Kuiper
Interim-management, advies en coaching
Bedrijf: Condi@ BV

 

De coachingsopleiding Reviresce heeft mij inzicht gegeven... 
...in mijn achtergrond, kwaliteiten, patronen/belemmeringen en mij handvatten meegegeven voor de toekomst. Hierdoor heb ik een persoonlijke groei kunnen doormaken die doorwerkt in mijn professionele werkleven. Mijn wens om officieel coach te worden van de Interne Coachpool van ons bedrijf is inmiddels in vervulling gegaan. Over coachen bestaat veel onduidelijkheid, maar Reviresce heeft mij het juiste gebracht om coaching een diepgaande betekenis te geven en gevarieerde mogelijkheden te scheppen om mensen zich verder te laten ontplooien.
De 'pit' bij coachees naar boven halen is mooi en uitdagend werk en ik ervaar het als prachtig om daardoor een bijdrage te kunnen leveren aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Marjon J. Smit
HRM-Beleidsmedewerker voor de sectoren Accountmanagement, Inkoopmanagement en
Planning/Financiën/Control; tevens coach van de interne Coachpool
Werkgever: Belastingdienst/Centrum voor ICT

 

In vijftien jaar ervaring als leidinggevende heb ik steeds meer interesse ontwikkeld voor een coachende stijl van leidinggeven. 
In een wereld waar de ene verandering de andere steeds sneller opvolgt, is mijn ervaring dat bedrijfsdoelstellingen sneller en makkelijker worden behaald als die hand-in-hand gaan met het behalen van persoonlijke doelstellingen van je medewerkers. Dat is de klik die ik steeds opzoek in mijn werk als leidinggevende. Daarvoor is het nodig mensen te helpen bij hun persoonlijke groei en het vergroten van hun effectiviteit. Het zien van mogelijkheden hierin, die te onderkennen en bespreekbaar te maken én hierin te faciliteren vereist als coach ook de nodige vaardigheden en competenties.
Via Reviresce heb ik hierin een enorme verdieping kunnen maken. Hoewel mijn motivatie hoofdzakelijk vakmatig was, heeft Reviresce mij inzicht gegeven in mijn eigen aardigheden, in de manier waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe en daarmee zeer positief bijgedragen aan mijn eigen groei en effectiviteit!

Norma van Eijk
Leidinggevende
Werkgever: Interpolis BV

 

Reviresce heeft voor mij heel veel betekend! 
In de eerste plaats voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Onder het motto 'Je kan een ander niet begrijpen, als je jezelf niet begrijpt', zoomt Reviresce in haar opleidingsprogramma in op het leren kennen van jezelf. Ik ben behoorlijk 'op de schop gegaan', en het heeft me verrijkt en veel gebracht!
Daarnaast heb ik veel geleerd op het vlak van coaching: niet coaching op vakinhoudelijke items, maar coaching op gedrag, op het spiegelen, helpen reflecteren, nadenken over je gedrag en waarom je doet zoals je doet. Als leidinggevende heb ik daar erg veel aan: inzicht in gedragingen van medewerkers en daarbij de juiste interventies kunnen doen, waardoor mijn stijl van coachend leidinggeven is gevoed en gegroeid.
Durf je naar jezelf en de ander te kijken, en wat te doen met wat je dan ziet: dan is Reviresce een aanrader!

Elly Marwitz
Bovenschools directeur 
Werkgever: Leerplein 055

 

Wat heeft Reviresce betekend voor mijn vakmatige en persoonlijke ontwikkeling:
Ik heb een hulpverleningsachtergrond. Reviresce heeft mij als coach i.o. geleerd meer te luisteren en te werken vanuit mijn eigenheid en daar op te durven vertrouwen. Vanuit dit vertrouwen me af te stemmen en open te stellen voor de ander en de ander te helpen met zijn vraag. M'n primaire gevoel te volgen zonder daar eerst iets tussen te zetten. Zodra ik dit inzette zorgde het ervoor dat er in het contact geen bekend "spel" gespeeld werd, dat er vaak iets onverwachts/onbewusts geraakt werd waardoor het werkelijk van toegevoegde waarde kon zijn.

Esther
Projectcoördinator
Werkgever: St. Radius