Nieuwe wegen inslaan

De omslag die gaande is in de wereld van nu vereist ingrijpende veranderingen in organisaties. Dit vraagt experimenteren en nieuwe wegen inslaan. Samen antwoorden durven geven die we nu nog niet kennen, vaak met spanning in de samenwerking tot gevolg. Het is een kunst om de inhoud leidend te laten zijn en niet verstrikt te raken in emoties en spraakverwarring. Begrip en betrokkenheid gaan hand in hand. Inhoud zonder relatie leidt vaak tot een matige prestatie! De klant of burger wordt daarvan vaak de dupe.


Burgers in hun eigen leefwereld en maatschappelijke organisaties zijn vaak beter dan de overheid in staat om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en problemen op te lossen. Burgers verwachten niet langer meer dat de overheid alles voor ze oplost. Het particulier initiatief wordt alsmaar meer leidend en vraagt een andere rol van de overheid. Dit vraagt een fundamentele omslag van de overheid, een transitie op DNA niveau. Van bepalend naar voorwaarde scheppen en co-creëren van overheid mét de samenleving. Groen en partners ondersteunt overheden met deze transities bijvoorbeeld in de rol van programmaleider van vernieuwingen.

Een ander perspectief

Dit samenwerken vraagt van medewerkers en adviseurs moed en durf om zaken vanuit een ander perspectief te zien. Waar het om gaat is dat zij zich oefenen in nieuwe wijzen van werken en samenwerken die in de praktijk ontstaan. Dit vraagt in bedrijven verbinden van management met uitvoering en in het publieke domein, van overheid en samenleving. Wanneer we de ander serieus nemen, voorwaarden scheppen en zorg bieden, creëren we een basis waarin samen geleerd kan worden anders samen te werken.

 

Groen en Partners ondersteunt mensen en organisaties bij deze veranderingen. Met onze kennis en brede ervaring kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan persoonlijke en collectieve veranderingsprocessen. Maar het belangrijkste is misschien wel dat wij van dit werk houden en veranderaars zijn in hart en nieren...