Cultuur

Maatschappelijke turbulenties vragen steeds meer om vernieuwen en ontwikkelen...

Complex

Organisaties zijn zeer complexe systemen. Er komt van alles in samen: maatschappelijke ontwikkelingen, bedrijfsdoelen en persoonlijke belangen van de mensen die er werken. Maatschappelijke turbulenties vragen steeds ingrijpender vernieuwing van organisaties. Dat is lastig want mensen en organisaties zijn sterk geneigd tot continuering van het bestaande. Veranderingen ontstaan meestal als gevolg van externe omstandigheden. Zij brengen discontinuïteit met zich mee, en dus emoties die zich vaak uiten in de vorm van weerstand! Maar het handhaven van het bestaande (tegen een stroom in!) geeft stagnatie. Groen en Partners helpt managers en medewerkers achter de emoties te kijken, met elkaar in contact te blijven en aan te pakken wat onvermijdelijk is, juist als het lastig wordt. Dit zijn natuurlijk leermomenten bij uitstek. We geven mensen en afdelingen zicht op hun eigen verantwoordelijkheid en  mogelijkheden die ze zelf hebben om hun situatie te verbeteren. We ondersteunen hen in het oefenen en experimenteren met nieuwe wijzen van werken en samenwerken.

Toekomst

Elke vernieuwing roept op tot afscheid nemen van bestaande zekerheden. Het forceert een overgang naar een onbekende toekomst. Dit vereist het samengaan van bedrijfsbelang en persoonlijke zingeving. Het vraagt ook om het kunnen uithouden en hanteren van spanning om zonder blauwdrukken samen al werkende weg nieuwe wegen en oplossingen te ontdekken. Groen en Partners heeft een brede en langdurige ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen en overgangen, zowel individueel als collectief.

Praktijkvoorbeelden 

 • van beroepsbrandweer naar gemengde korpsen met vrijwilligers

 • van pioniersfase naar professionele organisatie (alarmcentrale, therapeutische gezinsverpleging, streekmuseum, automatiseringsafdelingen en bedrijven, het eigen bureau)

 • van personeelszaken naar afdeling P&O en afdeling HRM (overheid en dienstverlenende bedrijven)

 • van interne zaken naar facilitair bedrijf (overheid en dienstverlenende bedrijven)

 • van coöperatie naar de vrije markt (zuivelindustrie)

 • van lijnorganisatie naar matrixstructuur (overheid)

 • outsourcing van de automatiseringsafdeling van het ene naar het andere bedrijf (bedrijfsleven-dienstverlening)

 • cultuurverandering na fusies: van veelvormig en verdeeld, naar samenwerken met nieuwe werkwijzen en stijlen van leidinggeven (overheid, automatisering, krantenuitgeverij, onderwijs en non profit organisatie)

 • strategiewijziging en herpositioneren op de markt van een groot concern doorvertalen in andere werkcultuur van de concernafdeling automatisering

 • van ambtelijke alleenheerschappij naar regiematig werken met de markt

 • van ambtelijk bepalen naar co-creatie met de samenleving

 • van "wij weten het deskundigen" naar de praktijk leidend laten zijn (overheid en adviesbranche)

 • transitiemanagement in de lokale overheid, bijvoorbeeld in de rol van programmaleider burgerparticipatie

 • gespreksleider in bijeenkomsten met alle betrokken (overheden en bedrijsleven) over vernieuwen van wegdekken