Opleiding Reviresce

Leiderschapsopleiding voor mensen uit organisaties in overheid en bedrijfsleven die een sprong willen maken in hun persoonlijke effectiviteit als leider.

We verwelkomen je graag in de opleiding

Wij scholen je om een geheel eigen effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen en anderen te coachen in hun werk. Na afloop van de opleiding heb je belangrijke stappen gezet om als leidinggevende, adviseur, projectmanager of in een staffunctie authentiek te zijn en in te staan voor wat je waard bent. Dan heb je diepgaande ‘werking’ en ben je in staat tegenstellingen binnen organisaties te overbruggen en mensen bij toenemende complexiteit goed samen te laten werken. Dat is dienstbaar leiderschap.

Alle informatie
Op deze site vind je alle informatie over deze bijzondere opleiding.
Download de brochure en het inschrijfformulier als pdf.

Over Reviresce

Bloei van je potenties
Reviresce: Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties' (vrij vertaald uit Latijn) is een opleiding van Groen en Partners.

Inspiratie
In Reviresce komen de visie, kennis en brede ervaring samen van de bijna 25-jarige bloeiende advies-, opleidings- en coachpraktijk van Groen en Partners, opgericht door Gerard en Nelke Groen-Verlaan. Zij hebben met Reviresce een ontmoetingsruimte gecreëerd waar inspiratie en leren van, aan en met elkaar het uitgangspunt is. Met de opleiding ‘Leiderschap als levenshouding’ hebben zij vormgegeven aan hun wens om een diepgaande, concrete en in de praktijk toepasbare opleiding aan te bieden.

Het inschrijfnummer van Reviresce bij de Kamer van Koophandel is: 08126036