De Scrum Verdubbelaar

Bekijk brochure

Verdieping van je persoonlijke leerproces en het teamleren in een Agile Enterprise met de Scrum Verdubbelaar.

De Scrum Verdubbelaar

 • Het leerproces is gespiegeld aan de Scrum werkmethodiek en werkproces

 • Het dagelijkse werk in je scrumteam is de brandstof voor het aanscherpen van je persoonlijke skills

 • Jij bent zelf de Product Owner van je eigen persoonlijke leerproces

 • Je stuurt je leerproces  met een persoonlijke backlog en persoonlijke sprintbacklogs

 • Het teamleren draagt bij aan een goed werkklimaat en hoge kwaliteit van de producten van het scrumteam

Persoonlijk leerproces en teamleren in een Agile Enterprise

De hartslag van een Agile Enterprise is hoog. Productontwikkelingen gaan in de komende tijd steeds sneller, de levensduur wordt korter. Scrumteams zullen frequent van opdracht en samenstelling wijzigen. Continu veranderen wordt de ‘mainstream’ en maakt dat de (tijds)druk waaronder Scrumteams werken constant hoog is. Voor het verdiepen van het persoonlijke leerproces en voor het teamleren is er te weinig tijd.

Zichtbaar in de praktijk van scrumteams

 • Teams waarin voelbaar is dat er iets hapert in het teamgesprek, maar niemand brengt het ter sprake.

 • ‘Ik wist wel dat het niet ging werken’ wisselen teamleden (mopperend) achteraf met elkaar uit.

 • ‘Ergens voel je dat hij of zij het er niet mee eens is’, maar je stelt dat niet aan de orde.

 • We zien in teams dat teamleden niet lekker in hun vel zitten, maar het werk gaat voor en het blijft onbesproken.

 • Liever een korte oplossingsgerichte actie dan de tijd nemen om op het persoonlijk vlak door te vragen en een verdiepend gesprek te voeren: lastig je weet vooraf niet waar het gesprek je brengt.

 • We zien/voelen intuïtief wel persoonlijke kwaliteiten van elkaar, maar dat blijft onbesproken en dus nog onvoldoende herkenbaar en nog te weinig  onderwerp van samen leren dat (meer) naar elkaar in te zetten.

Het leren voor het oprapen

Juist daar waar de er spanning en er haperingen zijn kan geleerd worden. Waar vind je persoonlijk en als team je meest eigene kwaliteiten? Direct achter waar je persoonlijk en als team hapert en terug houdt of onhandig communiceert. Daar liggen de gevoeligheden en kwaliteiten die je nog onvoldoende kent en inzet. Juist waar er verschil is tussen je eigen perceptie en die van anderen: van die verschillen kun je het meest effectief leren.

Dit leren vraagt tijd
Er is tijd nodig omdat verdieping van je persoonlijke leerproces en dat van het team een lagere hartslag van mensen vraagt om reflectie, aandacht en verdieping in jezelf (en het samenwerken) mogelijk te maken. Je hebt het team nodig om persoonlijk te kunnen leren je effectiviteit in het samenwerken te verbeteren. Het verdiepen van het persoonlijke leerproces al werkende weg maakt het werken in een scrumteam spannend. Want ‘scrummen’ werkt op basis van weten wat we gaan doen, willen bereiken, wanneer het klaar moet zijn, getest en in de praktijk toegepast.

 

Hoe ziet het leerproces er uit?

Het persoonlijke leren vraagt open staan voor en onderzoeken van wat je wel ziet/ervaart/voelt maar (nog) niet weet wat dat is of waar je dat brengt. In plaats van kennis en instrumenten is empathie leidend. Alles wat geleerd kan worden is in potentie aanwezig. Het gaat om dat zichtbaar en (in)voelbaar te maken, uit te diepen en er vervolgens er mee gaan oefenen het toe te passen in de praktijk. Het bijzondere van de aanpak van het leerproces van de scrum verdubbelaar is dat dit is gespiegeld aan het werkproces van het Scrumteam en de druk niet verhoogt, maar juist ondersteunt en energie geeft. We werken vanuit de praktijk aan de hand van wat zich in de praktijk voor doet. Eenvoud en diepgang, dat is hoe we werken.

De opbrengst
Als je dit leerproces goed organiseert krijg je een verdubbelaar. Dit leerproces verdiept het persoonlijke leren en welzijn. Het geeft overzicht, structuur en rust te midden van de grote turbulentie waar je als scrumteam deel van uitmaakt. Dit leerproces draagt direct bij aan meer kwaliteit van de producten van het scrumteam! 

 

Programma
Uitgewerkt programma op aanvraag beschikbaar en maken wij op maat voor uw organisatie.

Bekijk brochure
Naar website