Coaching van Groen en Partners: op adem komen, aandacht voor jezelf, persoonlijke groei, (weer) geïnspireerd leven en effectief werken.

Coaching

Bekijk brochure

Voor wie is onze coaching bestemd?

Wij coachen mensen met uiteenlopende vragen, zoals managers die een bepaald aspect van hun leidinggevend gedrag willen verbeteren, bijvoorbeeld meer balans tussen directief/resultaatgericht sturen en mensgericht/coachend leidinggeven. We coachen medewerkers met vragen over onzekerheid of onhandigheden in hun stijl van werken, of met fricties in communicatie en samenwerken. Ook coachen wij mensen die dreigen vast te lopen in hun functie of ziek zijn geworden. Veel mensen in onze coachpraktijk werken aan persoonlijke zingevingvragen met betrekking tot hun leven en werk.

Welke doelen streven we na?

Een grote sprong maken in het verbeteren van je eigen effectiviteit. Je meest persoonlijke kwaliteiten vrijmaken. Jouw oorspronkelijkheid en authenticiteit meer zichtbaar maken in je dagelijkse werk. Datgene wat je daarin belemmert op een oorzakelijk niveau leren kennen en aanpakken, om zo je mogelijkheden te verruimen. Expressie geven aan je eigenheid. De juiste maat innemen. Balans tussen je eigen groei als mens en het werken aan doelen van de organisatie.

Wat kun je leren en integreren?

  • Je eigen stijl en kwaliteiten inzetten in samenwerken en communiceren

  • Aanspreken en confronteren met behoud van de relatie

  • Grenzen stellen en handhaven ook als de druk toeneemt

  • Effectief hanteren van stress, werkdruk en (emotionele) spanning

  • Bijsturen van mensen die het samenwerken verstoren en resultaten vertragen

  • Mensen enthousiasmeren en helpen hun (nieuwe) rollen te praktiseren bij organisatieveranderingen (handelen doet veranderen!)

  • Leidinggevenden en medewerkers helpen aanpakken wat onvermijdelijk en pijnlijk is

  • Toepasbare psychologische kennis en vaardigheden in het samenwerken, coachen en leidinggeven

Hoe werken wij?

Wij bieden de juiste voorwaarden voor zelfonderzoek en persoonlijke ontwikkeling. Met speciale aandacht voor je eigen stijl en werking. Versterking van persoonlijke invloed begint bij het (her)kennen van je eigen grondtoon. De volgende stap is dat wij je aanmoedigen te oefenen met het inzetten van die eigenheid. Dat wordt zichtbaar in het vermogen om de relatie met anderen aan te gaan en open te houden, juist als het spannend wordt of bij tegengestelde belangen. Dit vraagt ook van ons dat we werken vanuit persoonlijke betrokkenheid, in maximaal contact en op het scherp van de snede. Zo helpen wij je je grenzen op te zoeken, te verruimen en daarmee de plek in te nemen die je toekomt. Dan kun je eigen wensen en oplossingen duurzaam inzetten in je werk.

Bekijk brochure