Doel van de opleiding

Een sprong in eigen ontwikkeling maken, inzetten van eigen autonomie en ontwikkelen van een coachende leiderschapstijl

Alle informatie
Op deze site vind je alle informatie over deze bijzondere opleiding. Download de brochure en het inschrijfformulier als pdf.

Nieuwe wegen inslaan

De omslag die gaande is in de wereld van nu vereist ingrijpende veranderingen in organisaties. Dit vraagt experimenteren en nieuwe wegen inslaan. Samen antwoorden durven geven die je nu nog niet kent; vaak met spanning in de samenwerking tot gevolg. In dat krachtenveld kun je als leider niet meer het contact vermijden of verbreken als het voor jou persoonlijk echt spannend wordt. Het vraagt van jou het vermogen om onderliggende emoties en weerstanden open te bespreken. Durf jij als mens in persoonlijk contact drempels te slechten? Ben jij een leider die het waagstuk van veranderen aan den lijve kent? Bezit je naast inzicht ook moed en de kunde om anders te handelen want dát doet veranderen, in je persoonlijk leven en je werk. Ben jij degene die anderen stimuleert hun creatieve vermogens in te zetten voor nieuwe oplossingen en hen beweegt tot groei en effectiviteit? Dan geeft deze opleiding wat je zoekt.

Kenmerk
Ons uitgangspunt is dat het professionaliseren van je eigen stijl en werking (van binnen naar buiten) centraal staat. Je kunt pas met iemand echt diepgaand in gesprek gaan als er een basis is van wezenlijk contact. Dat leer je niet met een standaard instrumentarium van vaardigheden en technieken. Je bent in eerste instantie je eigen instrument.
Natuurlijk maken we in de opleiding ook gebruik van methoden, technieken en vaardigheden. Onder andere door het aanreiken van kennis en inzichten over de ontwikkeling van mensen, de psychologie van mensen, coachen en leidinggeven en over organisatiecultuur en interventietechnieken.


Echter, alles wat we aanbieden wordt eerst door jou persoonlijk verwerkt. En in dit proces van 'het je eigen maken' - het toepassen, ervaren en doorleven - ontwikkel jij je eigen instrumentschap. Je ontwikkelt je authenticiteit als leidinggevende. Zo word je een leider zoals er geen tweede op de wereld rondloopt.

Voor wie?

Welkom in onze opleiding. Als je leiding geeft of een belangrijk deel van je werk eruit bestaat om het ontwikkelingsproces van andere mensen in een organisatie te ondersteunen ben je welkom om deel te nemen aan de opleiding.
Je werkt bijvoorbeeld in een functie als leidinggevende, organisatieadviseur, trainer, projectmanager, ondernemer, (interne) coach of (HR)adviseur. Je hebt een HBO/academisch werk en denkniveau. Je hebt al een of meer trainingen in persoonlijke ontwikkeling gevolgd en bent daardoor in staat tot zelfreflectie en het geven en ontvangen van feedback. De opleiding is niet geschikt voor mensen die primair instrumenteel gericht zijn.

Onze werkwijze
Onze opleiding is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringsleren. Dat betekent dat de opleiding praktijkgericht is en dat je eigen vragen en ervaringen de brandstof in de motor zijn van je leerproces. Persoonlijke ontmoeting en precieze aandacht voor detail én grote lijn in jouw ontwikkeling, kenmerken onze werkwijze. Al die aandacht is nodig omdat je tijdens de opleiding een ontwikkelingssprong zult doormaken. Er komt pas ruimte voor echt nieuwe expressie als je eerst oude ineffectieve vormen loslaat, zonder te weten wat daarvoor in de plaats komt. Zo word je leider op het levenspad van anderen.

Tijdens de trainingsblokken wordt gewerkt in kleine groepen met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Met behulp van gevarieerde werkvormen en oefensituaties die worden toegepast op je eigen werkpraktijk, wordt je steeds uitgenodigd een volgende stap te zetten. Ook ga je tijdens de opleiding een aantal mensen coachen.

 

Intervisie en supervisie
Je leert van de trainers en net zo goed van je collega-deelnemers. Tijdens de opleiding wordt er gewerkt met intervisiegroepen, waarin de deelnemers met elkaar het geleerde en de achterliggende inzichten toepassen. Je legt elkaar uitdagingen, vragen, puzzels, moeilijke situaties etc. voor en ondersteunt elkaar daarin in het persoonlijke en professionele leerproces.

Iedere intervisiegroep heeft gedurende de opleiding een supervisiebijeenkomst met een van de trainers. Deze groepssupervisie richt zich op het bevorderen van het leerklimaat in de intervisiegroep en op persoonlijke verdieping dan wel verheldering van de ontwikkelvragen van ieder van de deelnemers.

Inhoud

Gedurende de opleiding werk je in verschillende settings continue aan:

 1. Het ontwikkelen van je eigen instrumentschap en werking als leider;

 2. Het vergroten van je kennis over coachend leidinggeven en de psychologie van mensen;

 3. De toepassing en vertaling daarvan in je eigen werkveld.

 

Mensen en interactie
Belangrijke psychologische stromingen die tijdens de opleiding aan de orde komen zijn: Karakterstructuren (Reich en Lowen) en Transactionele Analyse (Berne) Deze stromingen benaderen elk op hun eigen wijze de persoonlijkheid van mensen en/of de interactie tussen mensen. Daarnaast wordt gewerkt met principes en werkvormen uit andere scholen, zoals Gestalt, N.L.P., ITIP en Systemisch werken. De verbinding met de bedrijfsmatige kant wordt gemaakt door inzichten aan te reiken vanuit het vakgebied van Change Management en Organisatiekunde (organisatiecultuur, organisatieverandering) evenals ruime aandacht voor ethische en zingevingvraagstukken van management en organisaties.

Toetsing

Aan het einde van de opleiding (in het laatste trainingsblok) vindt een professionele toetsing plaats. 
Bovendien krijgt iedere deelnemer richtinggevende feedback.

Tijdens de opleiding werken alle deelnemers aan een zelfbenoemd persoonlijk ontwikkelpunt. De inzichten uit de opleiding en de vertaling daarvan persoonlijk, in je werk en toonzetting van jouw leiderschap en het voeren van coachende gesprekken worden door de opleiding heen verwerkt in een werkstuk waarmee je de opleiding afrond. Van zowel een aantal deelnemers als de docenten krijg je feedback op dit werkstuk.

Evaluatie

Na afloop van de opleiding vult elke deelnemer een evaluatieformulier in met vragen over de kwaliteit van de opleiding en docenten.

Tijdsbeslag
De opleiding bestaat uit een startbijeenkomst van drie dagen (acht dagdelen) en daarna zes blokken van twee dagen (vijf dagdelen). Deze vormen samen een geïntegreerd en afgerond geheel. Het totale programma duurt ongeveer een jaar.

 

Tijdens de trainingsblokken is de ontvangst op de eerste dag vanaf 9.00 uur en starten we met het programma om 9.30 uur. De laatste dag van ieder blok sluiten we om 17.00 uur af.

De opleiding omvat:

 • één driedaagse startbijeenkomst (acht dagdelen)

 • zes tweedaagse bijeenkomsten (30 dagdelen)

 • zes intervisiebijeenkomsten (zes dagdelen, tussen de blokken door, te organiseren door de deelnemers zelf)

 • tijd voor voorbereiding op de blokken (voorbereidende opgaven en het bestuderen van literatuur).

Locatie en data:
De opleiding wordt gegeven in Hotel De Roskam te Rheden. data volgen zodra weer een opleiding is gepland:

 • Blok 1:

 • Blok 2:

 • Blok 3:

 • Blok 4:

 • Blok 5:

 • Blok 6:

 • Blok 7:

Groepsomvang

Maximaal 12 deelnemers

Inschrijving en toelating
Je schrijft je in door het aanmeldingsformulier per post naar het adres van Reviresce te sturen of dit naar ons te mailen. Bellen kan uiteraard ook. Na je aanmelding zal contact met je worden opgenomen voor een intakegesprek met één van de trainers. In het intakegesprek kun je specifieke vragen en leerwensen aan de orde stellen. Wij zien het intakegesprek als een persoonlijk doelstellend gesprek waarin ook wordt ingegaan op je achtergrond en motivatie om deel te nemen aan de leergang. Op basis van dit gesprek beslissen we of je wordt toegelaten. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Na het intakegesprek en de beslissing tot toelating die schriftelijk aan de deelnemer wordt meegedeeld,  heeft de deelnemer een bedenktermijn  van 14 werkdagen. Na deze 14 werkdagen is de inschrijving definitief.

Investering

 • € 5.150 voor de opleiding (vrijgesteld van BTW)

 • € 200 voor literatuur

 • € 2.350 voor verblijfskosten (inclusief BTW).

Algemene voorwaarden

De deelnemer/ondertekenaar gaat akkoord met de algemene voorwaarden zoals opgenomen op het aanmeldingsformulier.

 

Vertrouwelijk
Alle  persoonlijke informatie en informatie over de organisatie waar de cursist werkzaam is en die door de deelnemers in de opleiding is ingebracht,  is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, de docenten, medewerkers en  cursisten.  Deze informatie mag op generlei wijze naar buiten worden gebracht.